• امروز Wednesday 27 Aug 2014
 • چالش¬های امنیتی نظام بانکداری الکترونیک

  E-mail Print PDF
  There are no translations available.

    روح الله کوثری لنگری-داوود وحدت-نصرالله مقدم چرکری

  چکيده:
  بهره¬گیری از مزایای تکنولوژی اطلاعات در تجارت الکترونیکی مستلزم شناخت کاملی از ویژگی¬ها و بسترهای حقوقی در قانون توسعه بانکداری الکترونیکی است. یکی از این زیرساخت¬های مهم در مقبولیت فرایندهای بانکداری الکترونیکی، امنّیت و کنترل رفتارهای غیرقانونی در این نوع سیستمها است. امنیّت به عنوان یکی از چالش¬های توسعه بانکداری الکترونیکی در جهت کاهش ریسک و زیان بانک¬ها مطرح بوده و از مهم¬ترین پارامترهای تضمین سلامت تراکنش¬های مالی محسوب می¬شود. هر سیستم بانکداری الکترونیکی باید عوامل تصدیق اصالت، محرمانگی، یکپارچگی، انکارناپذیری و دیگر پارامترهای امنیتی را در نظر داشته و تضمین کند که فقط افراد مجاز بتوانند به اطلاعات مجاز، محرمانه و حساب¬های مشتریان دسترسی داشته و سوابق معاملات، غیرقابل ردیابی و رسیدگی باشند. مسئله اعتماد در محیط بانکداری الکترونیکی مهم¬تر از بانکداری در محیط آفلاین است زیرا ایجاد و پرورش اعتماد وقتی مهم است که عدم اطمینان و ریسک فراگیر باشد.
  واژه های کلیدی:
  بانکداری الکترونیکی ، بانکداری اینترنتی ، امنیت ، تقلب ، پرداخت الکترونیکی

  1-   مقدمه
  لزوم تبدیل بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی جهت کاهش هزینه¬ها و تسریع فرایندها امری واضح و مبرهن است. این روند برای بانک¬ها هم یک فرصت بالقوه و هم عاملی در جهت تهدید امنیت تراکنش¬ها و نقض حریم خصوصی کاربران بشمار می¬آید، چرا که در عصر ارتباطات، با پیشرفت فنآوری، تعداد نقاط آسیب پذیر و حملات کاربران غیرمجاز، سبب نگرانی مشتریان می¬شود]15[. در این راستا کنترل همه جانبه امنیت سامانه¬های پرداخت الکترونیکی و ردیابی آن نیز به نسبت پیچیده شده است]4[.
  بانکداری الکترونیکی در راستای تحقق اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک و شکل¬گیری شبکه اینترنت، با چالش جدی و جدیدی پیرامون محرمانگی و جلوگیری از جرائم در فضای سایبر  مواجه است. اینکه چگونه این سامانه¬ها و با چه سطحی از دسترسی و امنیت، تراکنش¬ها را مورد پردازش قرار می¬دهند، درجه¬ای از مخاطره و آسیب¬پذیری را تعریف می¬کند که این درجه خطر، در مورد اینترنت که هویت کاربران آن قابل شناسایی نیست بیشتر است]12[. گرایش مردم به خرید آنلاین  روز به روز در حال افزایش است. مطابق مطالعه ای¬سی¬نیلسن که در سال 2005 اجرا شد، یک دهم مردم جهان به صورت آنلاین خرید می¬کنند]8[. آلمان و بریتانیا بیشترین خریداران آنلاین را دارند، و کارت اعتباری معمول¬ترین شیوه پرداخت(59 درصد) است. در حدود 350 میلیون تراکنش در هر سال به صورت گزارشی به وسیله بارکلی کارت، بزرگترین شرکت کارت اعتباری در بریتانیا در پایان قرن گذشته انجام شد]10[. تعداد وب¬سایت¬های تجاری موجود در ژوئن سال 2004 بیش از 51635284 وب¬سایت بوده است که نسبت به سال قبل 36 درصد افزایش داشته است]16[. بالطبع هرچه شمار کاربران خدمات آنلاین در پهنه جهان افزایش می¬یابند، فرصت¬ها برای سرقت مهاجمین به جزئیات سوابق عملکرد و اطلاعات مالی مشتریان و سپس ارتکاب به تقلّب  در حال افزایش است.
   لذا این روند عاملی در جهت تهدید امنیت تراکنش¬ها و نقض حریم خصوصی کاربران بشمار آمده و با پیشرفت فن¬آوری، تعداد نقاط آسیب پذیر و حملات کاربران غیرمجاز، نگرانی بسیاری را برای مشتریان اینترنتی و صنعت بانکداری بوجود می¬آورد]15[. اخیراً موسّسه  SAS، تخمین خود را از هزینه فریب در اقتصاد انگلستان از 14 میلیارد پوند به 18 میلیارد پوند در سال افزایش داده است. این اطّلاعات در حالی است که افت و خیز تقلّب و کلاهبرداری به عنوان یک پدیده کلی حدود 30% در سال افزایش می¬یابد]13و7[.
  2-   بانکداری الکترونیکی
  بانکدارى الکترونيکى عبارت است از فراهم آوردن امکاناتى براى کارکنان در جهت افزايش سرعت و کارايي آنها در ارائه خدمات بانکي در محل شعبه و فرآيند¬هاي بين¬شعبه¬اي و بين¬بانکي در سراسر دنيا و همچنین ارائه امکانات سخت¬¬افزاري و نرم¬افزاري مبتني بر شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الکترونيکي است تا مشتريان بتوانند بدون نياز به حضور فيزيکى در بانک، در هر ساعت از شبانه¬روز(۲۴ساعته) از طريق کانال¬هاى ارتباطى ايمن، عمليات بانکى دلخواه خود را انجام دهند]3[.
  3-    مزایای بانکداری الکترونیکی
  در تحقیقات مختلف حوزه بانکداری الکترونیکی به ویژگی¬ها و مزایای بانکداری الکترونیکی اشاره شده است]5[. برخی از این مزایا در کوتاه مدت، برخی در میان مدت و تعدادی در بلندمدت محقق می¬شوند. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیکی در کوتاه مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان مدت(کمتر از 8 ماه) مزایای بانکداری الکترونیکی عبارتند از: یکپارچه¬سازی شبکه¬ها و پایگاه¬های مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی شبکه¬های مناسب با ویژگی¬های مطلوب، کاهش هزینه¬ها، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلندمدت بانکداری الکترونیکی هستند. به طور کلی مزایای بانکداری الکترونیکی را می¬توان به ویژگی¬هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک¬ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان به رغم تغییرات مکانی بانک¬ها، ایجاد فرصت برای جست¬و¬جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیائی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقیقات مؤسسه دیتا مانیتور،  مهم¬ترین مزیت بانکداری الکترونیکی عبارتند از: تمرکز بر کانال¬های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای جدید تجارت الکترونیکی است. بانکداری الکترونیکی در واقع اوج استفاده از فنآوری جدید برای حذف دو قید محدودکننده زمان و مکان از خدمات بانکی است]14[.
  4-   مدل توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور
  یکی از اهدف توسعه بانکداری الکترونیکی، کاهش و یا حذف الزام و اجبار افراد برای مراجعه به شعب برای دریافت خدمات بانکی است. از این طریق ضمن کاهش زمان، هزینه و انرژی، میزان کارائی، کیفیت و سرعت خدمات به نحو مطلوبی بالا می¬رود. اتوماسیون سامانه بانکی و یا در واقع توسعه بانکداری الکترونیکی موضوع ساده¬ای نبوده و نیاز به گذر از یک فرایند پیچیده و هدف¬دار سه مرحله¬ای است تا در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مشتری صورت پذیرد. سطح اول: نیازمند تحول فکری در ساختار بانک¬هاست که با تغییرات اساسی در بینش مدیران در جهت تحول اساسی فرایندها و ساختار بدنه بانک¬ها شکل می¬گیرد. این امر با ورود سامانه¬ها، نرم¬افزارها و سخت¬افزاری رایانه¬ای صورت می¬پذیرد. سطح دوم: شبکه تبادل اطلاعات نام دارد که این سطح سامانه¬های ارتباطی داخل شعب و بین شعب یک بانک و بانک-های دیگر را شامل می¬شود که از طریق امکانات ارتباطی و سامانه¬های مخابراتی فراهم می¬آید و سطح سوم: با هدف اتوماسیون مجاری، ارائه خدمات نام گرفته که از طریق کانال¬های مختلف مورد بهره¬برداری قرار گرفته است]3[.

   

   

   

  شکل2-3- مدل توسعه بانکداری الکترونیکی
  عوامل مؤثر بر توسعه بانکداری الکترونیکی در دو طبقه کلی عوامل نرم و سخت قابل طبقه¬بندی است]3[. عوامل نرم آنهایی هستند که اندازه¬گیری و ارزیابی آنها ضمن دشواری بر بلندمدت تأکید دارند که فرهنگ، آگاهی، روابط¬کاری، اعتماد، تغییرپذیری، امنیت، سازماندهی و آموزش از جمله این عوامل هستند. اما عوامل سخت بیشتر سیستم¬گرا بوده و نقشی حمایتی برای اعمال عوامل نرم دارند. زیرساخت¬های فنی و اقتصادی، تأمین هزینه¬های توسعه شبکه، سرمایه¬گذاری¬ها، تهیه نرم¬افزار و سخت¬افزارهای مربوطه و مسائلی از این جمله عوامل سخت بشمار می¬آیند.

  جدول2-6- موانع و شاخص¬های استقرار و توسعه بانکداری الکترونیکی
  مانع شاخص
  موانع فنی و تکنیکی
  Technological
  Barriers * میزان دسترسی بانک¬ها به شبکه وب
  * سرعت خطوط مخابراتی در بانک ها
  * تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنت
  * امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود
  * پهنای باند خطوط اینترنت
  * کیفیت دانش فنی متخصصان در زمینه IT و eB
  موانع
  فرهنگی و اجتماعی
  CulturalSocial
  Barriers * میزان گستردگی فرهنگ استفاده صحیح از امکانات IT و eB
  * میزان آگاهی ذینفعان از مزایای eB
  * میزان ترس از وابستگی به سایر کشورها جهت بهره¬مندی از فنآوری eB
  * میزان مقاومت از سوی ذینفعان نظام سنتی در برابر eB
  موانع مدیریتی
  Managerial Barriers * میزان شفافیت در سیاست¬گذاری
  * میزان جابجایی و تغییر مدیران و تصمیم¬گیران
  * میزان هماهنگی فرابخشی
  * وجود چندگانگی مراکز تصمیم¬گیری
  * وجود مدیریت راهبردی و بلندمدت
  موانع مالی
  Financial Barriers * میزان تامین هزینه¬های سرمایه¬گذاری در بستر مخابرات
  * میزان فراهم نمودن هزینه¬های اتصال به وب
  * میزان هزینه¬های توسعه شبکه¬های ماهواره¬ای
  * میزان تامین هزینه¬های بروزرسانی شبکه¬ها

  5-   چالش¬های توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
  ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در کشورمان با وجود زیرساخت-های اقتصادی و اجتماعی موجود، نگرانی¬ها و مشکلات متعددی را به وجود می¬آورد که به عوامل بازدارنده عملیاتی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تقسیم می¬شوند]6[. عدم تحقق هر یک از این عوامل چالشی جهت دستیابی بانکداری الکترونیکی محسوب می¬شود که می¬توان به سه دسته از این چالش¬ها در ایران اشاره نمود:
  5-1-       چالش¬های قبل از تحقق سامانه
  * عدم توسعه طرح¬های مطالعاتی و نیازسنجی جهت پیاده¬سازی فنآوری¬های جدید
  * عدم گزینش و پیاده¬سازی فنآوری با بالاترین کارایی در جهت رفع نیازها
  * نبود فرهنگ پذیرش و دانش کم بانک¬ها در خصوص بانکداری و پول الکترونیکی
  * عدم تغییر و نگرش سنتی سیستم در خصوص مهندسی مجدد  فرآیندها
  * ضعف مدیریت در بکارگیری متخصصان حرفه¬ای در بخش فنآوری اطلاعات
  5-2-      چالش¬های هنگام تحقق سامانه
  * وجود زیرساخت¬های ضعیف
  * کمبود حمایت مالی و بودجه
  * فقدان یا عدم حمایت مؤسسه خصوصی همانند بیمه از بانکداری الکترونیکی
  * نبود محتوای  لازم و کاربرپسند
  5-3-     چالش¬های پس از تحقق سامانه
  * نبود قانون و محیط حقوقی لازم و عدم استناد¬پذیری ادلّه الکترونیکی
  * عدم اطمینان  و قابلیت اطمینان برای کاربران
  * عدم وجود دسترسی¬های امنیتی بستر امضای دیجیتال و زیرساخت کلید عمومی
  * عدم تمایل افراد به فاش نمودن مسائل اقتصادی خود(خودسانسوری)
  بدون شک فراهم شدن بسترهای لازم جهت تحقق موارد یادشده مسیری را برای پذیرش بانکداری الکترونیکی تعیین نموده که در صورت فقدان آن، شکست فنآوری ارائه خدمات الکترونیکی بانک قطعی پیش¬بینی می¬شود]6[.


  6-    رویکرد چالش امنیت در بانکداری الکترونیکی
  مهم¬ترین چالش سیستم¬های پرداخت الکترونیکی، ایجاد و حفظ امنیت برای تراکنش¬ها است. بر این اساس توجه به سه عامل امنیتی در سیستم های پرداخت الکترونیکی ضروری است. این سه عامل عبارتند از: 1-شناسایی مشکلات امنیتی مشتریان2-امنیت فروش مجازی در انتقال اطلاعات از مرورگرها به سرویس¬گیرها و انتقال به بانک3 -طراحی مناسب وب¬سایت¬ها و صفحات وب و رمزگذاری مناسب آنها]2[.
  با توجه به اینکه امنیت در زیرساخت¬های فنی سازمانی و در سطح تراکنش¬های مالی از بایدهائی است که اعمال آن در جهت فرایند پرداخت الکترونیکی تضمین می¬شود عملاً تکمیل پروتکل¬های امنیتی در لایه¬های مختلف سایت¬های امنیتی خصوصاً در سطح خدمات اینترنتی به دنبال پاسخ به سه مشکل اصلی در فضای ایمن مالی است:
  الف- کلاهبرداری
  چگونه تضمین کنیم که با ورود مشتری به سایت و انجام معامله در آن، شماره رمز کارت اعتباری وی مورد سرقت و جعل قرار نخواهد گرفت؟
  ب- استراق سمع
  چگونه تضمین کنیم که اطلاعات شماره حساب مشتری هنگامی که برای یک معامله امن در وب اقدام می کند، قابل دستیابی برای متخلفان نیست؟
  ج- دگرگونی اطلاعات
  چگونه تضمین کنیم که اطلاعات شخصی مشتری توسط متخلفان قابل تغییر نیست؟

  7-     زیرساخت¬های فناوری سیستم پرداخت الکترونیکی
  7-1-       زیرساخت های قانونی سیستم پرداخت الکترونیکی
  یک سیستم پرداخت تنها زمانی می¬تواند به طور موفقیت¬آمیزی مورد استفاده قرار گیرد که در یک محیط قانونی امن اجرا شود. زمانی یک سیستم پرداخت به خوبی عمل می¬کند که به طور واضح چهارچوب حقوقی و قانونی، اختیارات و الزامات طرف¬های درگیر در سیستم پرداخت الکترونیکی مشخص و تعریف شده باشند. باید طرفین اعتماد و اطمینان داشته باشند که حقوقشان ضایع نمی¬شود و اگر اشتباهی صورت پذیرد از لحاظ قانونی قابل رفع است]9[.
  7-2-     زیرساخت¬های امنیتی سیستم پرداخت الکترونیکی
  یک سیستم پرداخت الکترونیکی مناسب باید از پروتکل¬های امنیتی شناخته شده استفاده نماید، زیرا مسائل امنیتی یکی از مولفه¬های اساسی سیستم¬های پرداخت الکترونیکی بشمار می¬آید. در این خصوص سیستم پرداخت باید ویژگی¬های زیر را به لحاظ امنیتی داشته باشد]9[.
  7-2-1-       محرمانگی
  پرداخت الکترونیکی زمانی می¬تواند محرمانگی و قابلیت اطمینان خود را حفظ نماید که انتظارات و توقعات امنیتی بیشتری را برآورده سازد. یکی از روش¬های معمول اما نه به عنوان مکانیزم دائمی، استفاده از روش¬های رمزگزاری توسط کلیدهای مشترک یا عمومی است]3[.
  7-2-2-       هویت¬سنجی
  هویت¬سجی یا تائید هویت، به این معنی است که اگر مولفه¬ای بخواهد با مؤلفه دیگری ارتباط برقرار کند، هر یک از آنها نیاز دارند هویت طرف دیگر برایشان به اثبات رسیده باشد و وظیفه هویت¬سنجی، تضمین این مهم است. هویت¬سنجی در جواب این پرسش طرح می شود: آیا فرستنده درخواست و یا جواب دهنده به درخواست، همان شخص یا مؤلفه¬ای است که ادعا می¬کند یا نه ]3[.فرایند هویت¬سنجی به طوری نظام¬مند از طریق چهارچوبی تحت عنوان سیستم مدیریت هویت، قابل کنترل است]4[.
  7-2-3-       اعتبار¬سنجی
  اعتبار¬سنجی یا معتبر¬شناسی یعنی یک مولفه که هویت آن برای سرویس¬دهنده مشخص شده، تا چه اندازه از نظر این سرویس¬دهنده معتبر است و چه اطلاعاتی را می¬تواند درخواست کند.]3[.
  7-2-4-      استاندارد¬سازی
  استانداردها قابلیت تبادل اطلاعات را بین سامانه¬های مختلف، ممکن ساخته و به کاربران پرداخت الکترونیکی توانایی خرید و دریافت اطلاعات را صرف¬نظر از اینکه، این درخواست از چه سیستم، شبکه، یا مکانی صادر شده، را فراهم می¬سازد]4[.
  7-2-5-       رد انکار
  نقض انکار یعنی اینکه اگر فرستنده پیامی را فرستاده، نتواند منکر ارسال آن شود و در این صورت
  گیرنده پیام تضمین کند که اگر درخواستی از طرف فرستنده ارسال شد و او آن را انجام داده باشد آنگاه فرستنده نمی¬تواند منکر قضیه شود]3[.
  7-2-6-       صحت
  یعنی اینکه اطلاعات دریافت شده توسط گیرنده، باید دقیقاً با اطلاعات ارسالی برابر باشد. داده¬های باید در تمام مراحل فعالیت سیستم پرداخت الکترونیکی محافظت شوند. استفاده از روش¬های مختلف رمزنگاری از مهم¬ترین راه¬های ایجاد و حفظ محرمانگی محسوب می-شود]4[.
  7-2-7-      در دسترس بودن
  در دسترس بودن به معنای فعال بودن مداوم سیستم پرداخت الکترونیکی در ارائه خدمات است و در شرایط مختلف، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و ملیت و نژاد استفاده کرد]4[.
  7-2-8-      کارائی
  هر سیستم پرداخت الکترونیکی باید در هر مرحله از فرایند خدمات بتواند، بهترین عملکرد را داشته باشد. برای رسیدن به سطحی از کارائی قابل قبول، عواملی مانند سرعت بارگزاری وبگاه، کنترل ترافیک سامانه، زمان پردازش اطلاعات بسیار مهم هستند]4[.

  8-    طبقه¬بندی جرائم در بانکداری الکترونیکی
  افراد مهاجم با انگیزه¬های متفاوتی همچون: کنجکاوی، اهداف مالی یا دستیابی به اطلاعات شخصی یا سازمانی دست به تقلب زده و در نتیجه به سامانه¬های مالی نفوذ پیدا می¬کنند. عموماً جرائم الکترونیکی به جرائمی اطلاق می¬شود که به نوعی با تجارت الکترونیکی مرتبط باشد و ارتباط بین جرم و قربانی تحت یک شبکه رایانه¬ای انجام شود]14[. جرائم الکترونیکی به چهار دسته تقسیم می¬شوند:
  8-1-     جعل عنوان
  جعل عنوان از جمله موارد سوءاستفاده بشمار می¬آید که از مشخصه-های فردی مشتری مانند: نام، شماره ملی، شماره کارت اعتباری، به منظور انجام امور مجرمانه یا کلاهبرداری، سوءاستفاده شود. مطابق با گزارش¬های ارائه شده میزان خسارت ناشی از جعل عنوان در سال 2005 در انگلستان معادل 72/1 میلیارد پوند برآورد شده است]3[.
  8-2-     بدست آوردن حساب
  این نوع کلاهبرداری یکی از انواع رایج جعل عنوان بوده و فرد شیاد پس از بدست آوردن اطلاعات مشخص، شماره حساب و تغییر نشانی ایمیل رسمی طعمه خود، با ارسال ایمیل به بانک از گم¬شدن یا دزدیده شدن کارت، تقاضای کارت جدیدی می¬نماید. کارت جدید و صورت حساب به نشانی شیاد ارسال خواهد بود. این نوع از کلاهبرداری بیشتر در مورد کارت¬های اعتباری صادق است.
  8-3-     بیراهه¬کشانی
  حمله نفوذگر  به منظور تغییر ترافیک وب سایت به یک وب سایت جعلی دیگر است. در این بخش از شیادی، با دستکاری سرویس¬دهنده دامین  توسط فرد شیاد که در اصطلاح فنی «سمی شدن » سرویس دهنده دامین معروف است، منجر می¬شود. کاربر به تصور ورود به سایت اصلی بانک، وارد سایت جعلی فرد شیاد شده و اطلاعات محرمانه بانکی اعم از شماره حساب، شماره کارت و کلمه عبور را وارد می¬نماید و آنگاه فرد شیاد به راحتی می¬تواند نسبت به سوءاستفاده اقدام نماید]3[.
  8-4-     سرقت هویت
  فرایندی است که شیاد را قادر می¬سازد تا با جلب اعتماد کاربر، اطلاعات شخصی، کلمه عبور و اطلاعات مالی محرمانه را در اختیار او قرار دهد. در این فرایند اطلاعات در قالب فرم¬ها با عناوین مختلف از جمله بانک، مؤسسه¬های وابسته به بانک یا دولت، برای طعمه ارسال می¬شود و طعمه بدون اطلاع از اینکه فرم دریافتی جعلی(و فقط شبیه فرم اصلی است) ناآگاهانه اطلاعات محرمانه مورد نظر را در آن وارد و برای شیاد ارسال می¬نماید]3[.
  9-   معماری سیستم پرداخت بانکداری الکترونیکی
  هر سيستم بانكداري الكترونيكي چهار وظيفه عمده را در جهت ارائه خدمات الکترونیکی بعهده دارد:
  1- بانك براي مبادله اطلاعات با مشتريان  نياز به يك رابط سرور دارد. به ‌اين رابط در همه محيط‌هاي WWW, ATM و WAP نياز است.
  2- بانك بايد هويت مشتري و درستي پاسخ‌هاي او را بررسي كند. اين كار توسط سرور تاييد  انجام مي‌پذيرد.
  3- عمليات مالي توسط سرور تراكنش ارزيابي مي‌شود. اين سرور يك رابط ساده ميان كاربر و بانك را نيز فراهم مي‌آورد.
  4- سرانجام كامپيوتر سرور  تراكنشي را انجام داده، پيشينه مالي مورد نياز را نگهداري مي‌كند.
  10-    پروتکل¬های امنیتی در سيستم بانكداري الكترونيكي
  10-1-      پروتکل لایه سوکت¬های امن(SSI) و (S-HTTP)
  پركاربردترين راه ارتباط با بانك براي كاربري كه يك كامپيوتر شخصي با اتصال اینترنت دارد از طريق يك مرورگر وب  صورت می¬گیرد. بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ محصولات اینترنتی، از یک پروتکل رمزنگاری، به نام پروتکل لایه سوکت¬های امن  که توسط شرکت Netscape، بمنظور ارسال اسناد محرمانه از طریق اینترنت ایجاد شده، استفاده می¬کنند. SSL از یک کلید خصوصی برای رمزنگاری داده¬های ارسالی استفاده می¬کند. بسیاری از وب سایت¬ها از این پروتکل برای گرفتن اطلاعات محرمانه از کاربر، مانند رمز و شماره کارت¬های اعتباری، استفاده می¬کنند. این پروتکل که بین لایه-های پروتکل سطح لایه کاربردی و پروتکل لایه انتقال قرار می¬گیرد برای جلوگیری از استراق سمع، تحریف کردن و جعل پیام طراحی شده است. پروتکل دیگر برای ارسال ایمن داده ها روی وب(S-HTTP) است که نسخه تغییر یافته¬ و ایمنی از پروتکلHTTTP می¬باشد. این پروتکل توسط شرکت Technologies Enterprise Integration طراحی شده است. در عین اینکه پروتکل SSL یک اتصال مطمئن بین مشتری وسرور ایجاد کرده و انتقال ایمن داده را تضمین می¬کندS-HTTP به نحوی طراحی شده است که پیام های جداگانه را به صورت ایمن ارسال کند. بنابراین SSL و S-HTTP را می¬توان به دید تکنولوژی¬های مکمل]1[.
  با استفاده از روش¬های رمزنگاری و امضاهای دیجیتال این پروتکل¬ها:
  الف- به مشتری و سرور اجازه می¬دهند تا یکدیگر را تصدیق نمایند.
  ب- به دارندگان سایت¬های وب اجازه می¬دهند تا دسترسی  به سرورها، دایرکتوری¬ها، فایل¬ها یا سرویس¬های خاصی را محدود سازند.
  ج- اجازه می¬دهند تا اطلاعات حساس(شماره کارت¬های اعتباری) بین مشتری و سرور مبادله شوند، در حالی که، برای افراد دیگر غیرقابل دسترسی باشند.
  د- تضمین می¬کنند که داده¬های تبادل شده بین مشتری و سرور قابل اعتماد هستند.
   10-2-     پروتکل WAP
  هنگامي‌كه مشتري، موبايلی با امكاناتWAP داشته باشد، مي‌تواند با ارتباط بي‌سيم به بانك متصل شود. WAP در اصل يك ابزار بی¬سيم براي استفاده از پروتكل اينترنتي يعني TCP/IP است. براي اتصال بي‌سيم به اينترنت، به پراكسيWAP يا گيت‌وي  نياز است تا پروتكلWAP را به پروتكلTCP/IP ترجمه و تبديل كند. همچونwww، رابط كاربر سيستم بانكداري الكترونيكي، يك مرورگر كوچك در تلفن همراه است. ارتباط ميان تلفن همراه و پراكسيWAP  با پروتكلي كه در اينترنت به‌كار مي‌رود، محافظت مي‌شود. اختلاف عمده در سيستم بانكداري بر مبنايWAP، اين است كه ارتباط نقطه‌به‌نقطه بین مشتري و وب‌سرور بانك وجود نداشته و اصولا غیرقابل اعتماد است]1[.
  10-3-      پروتکل ايمن SSL/TLS/WTLS
  پروتکل SSL/TLS/WTLS يك كانال ارتباطي ايمن را ميان مشتری و بانك فراهم مي‌آورد. اين بدان معني است كه داده انتقال يافته از يك سو به سوي ديگر، كاملا امن و درست خواهد بود و از تداخل و دستكاري اطلاعات توسط شیادان جلوگيري مي‌كند(تاييد داده‌ها). بانك هميشه احراز هويت مي‌كند و كاربر هم نياز به شناسايي دارد. بسياري از سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي به خصوصيات كانال امنيتي اعتبارسنجي(تشخيص هويت) مشتريان متكي نيستند، بلكه مكانيزم تشخيص هويت مشتري را در بالاي اين كانال امنيتي قرار مي‌دهند. دستاورد این پروتکل¬ها اين است كه به‌سادگي پروتكل‌هاي ارتباطي ديگر مانندhttp را نيز به‌كار مي‌گيرند. اين پروتكل‌ها تنها يك كانال امن فراهم مي‌كنند، اما امكان عدم انكار را فراهم نمي‌آورند. در طرف گيرنده، داده فرستاده شده، كانال امن را ترك مي‌كند و حفاظ رمزنگاري از گردونه خارج مي‌شود و هيچ امضاي ديجيتالي نيز در طرف داده كاربر وجود ندارد. بنابراين سيستم بانكداري الكترونيكي بايد مكانيزم "انكار ناپذيري" را در بالاترین كانال امنيتي خود جاي دهد]1[.
  10-4-      معاملات الکترونیک امن( SET) و تکنولوژی معاملات امن( STT)
  پروتکل مبادلات الکترونیکی امن یک استاندارد باز برای پردازش معاملات کارت¬های اعتباری بر روی اینترنت می¬باشد که با همکاریMastercard,Visa,Microsoft,Netscape ایجاد شده است. هدف SET این است که معاملات با کارت اعتباری بر روی اینترنت، با همان سادگی و ایمنی که در فروشگاه¬ها انجام می¬گیرند، باشد. برای حفظ محرمانه بودن، معاملات طوری تقسیم می¬شود که فروشنده به اطلاعات کالای مربوط به نحوه پرداخت مشتری را در اختیار ندارد. به طور مشابه، صادرکننده کارت اعتباری دسترسی به قیمت کالا را دارد، ولی دسترسی به اطلاعاتی مربوط به نوع کالا را ندارد. SET از گواهینامه¬های دیجیتال برای تصدیق صاحب کارت، تصدیق اینکه فروشنده با مؤسسه اعتباری ارتباط دارد و غیره، استفاده می¬کند]1[.
  10-5-      سیستم اعتبارسنجي مشتری
  تامين امنيت كانال ارتباطي از مشتری تا بانكي كه اعتبار دارد تنها بخشي از سيستم امنيت بانكداري الكترونيكي است و بخش‌هاي ديگري هم در اين كار وجود دارد]11[.
  10-5-1-      موجوديت در برابر اعتبارسنجي تراكنش
  بايد يك تفكيك مهم ميان تصديق موجوديت و تصديق تراكنش‌ها قائل شد. تصديق موجوديت يعني اين‌كه مشتري تصديق مي‌كند كه آغاز به برقراري ارتباط با بانك كرده است. اما تصديق تراكنش يعني آن‌كه همه تراكنش‌ها در طول اين تماس توسط مشتري تاييد مي‌شود. بسته به مكانيزم اعتبارسنجي، تصديق تراكنش مي‌تواند انكار ناپذيري را فراهم آورد، اما در تصديق موجوديت اين امكان فراهم نمي‌شود.
  10-5-2-     مكانيزم تصديق
  10-5-2-1-     رمز با طول ثابت
  اکثر بانک¬ها هنوز براي تاييد كاربر در سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي، متكي به رمز با طول ثابت هستند. اين رمز ممكن است يك شماره شناسايي شخصي( PIN) يا يك رمز بر مبناي حروف و ارقام بي‌ربط به مشخصات كاربر باشد تا به‌سادگي حدس زده نشود و امنيتي را در برابر رسوخ‌گران فراهم آورد و ممكن است كه بانك هر از گاهي مشتري بخواهد كه رمزش را تغيير دهد. رمز با طول ثابت بيشتر براي تشخيص هويت مشتري به‌كار مي‌رود و كمتر براي احراز اعتبار تراكنش‌ها به‌كار برده مي‌شود]11[.
  10-5-2-2-        رمز پويا 
  گاهي از اوقات، بانك‌ها ليستي از رمزهاي يك‌بارمصرف را براي كاربران خود مي‌فرستند. اين رمزها تنها يك‌بار بكار مي‌روند و امنيت بالايي دارند. اما اشكال عمده در به‌يادسپاري آنها است. واژه‌اي كه بانك‌ها به‌كار مي‌برند فهرست اعداد مخدوش ، بيشتر براي احراز اعتبار موجودي و شماره تراكنش براي تاييد تراكنش‌هاي مستقل است. برخي از سيستم‌ها آميزه‌اي از رمز‌هاي ثابت و پويا را بكار مي‌برند: رمز ثابت براي احراز اعتبار موجودي و رمز پويا براي تاييد تراكنش‌ها]11[.
  10-5-2-3-     پرسش/ پاسخ 
  ايده پرسش و پاسخ اين است كه كاربر با ارايه برخي اطلاعات محرمانه شخصي، خود را از طريق احراز اعتبار موجودي به بانك معرفي مي‌كند. البته نه با فرستادن مستقيم اين اطلاعات، بلكه با پرسش و پاسخ تصادفي، هر بار بخشي از اطلاعات سري را به بانك مي‌دهد و بانك با استفاده از جواب‌هاي دريافتي مشتري را شناسايي مي‌كند. طرح‌هاي متقارن و غيرمتقارن سيستم پرسش/پاسخ وجود دارد. امضاي ديجيتالي در پرسش پاسخ‌هاي تصادفي نيز، نمونه غيرمتقارن است. اين طرح‌ها بيشتر با رمزهاي سخت‌افزاري پياده‌سازي مي‌شود.
  10-5-2-4-     امضاي ديجيتالي
  در كنار احراز هويت موجوديت، امضاي ديجيتالي نيز مي‌تواند براي تاييد تراكنش به‌كار رود. اين امن‌ترين راه جايگزين است، اما از مرورگرهاي امروزي، تنها نت‌اسكيپ مكانيزم جاوااسكريپت را براي استفاده از امضاي ديجيتالي در جايي مانند محتواي يك فرم  فراهم آورده است. اغلب، كليد امضاي خصوصي روي كامپيوتر كاربر ذخيره شده، تنها با يك رمز حفاظت مي‌شود. افزون بر اين، كليدهاي رمزنگاري در نرم‌افزار بسيار آسيب‌پذير است و اطمينان روش رمز پويا بيش از رمز با طول ثابت است]1[.
  10-5-2-5-   مجوزهاي سخت‌افزاري 
  برخي از مكانيزم‌هاي ياد شده مي‌تواند با روش مجوز سخت‌افزاري پياده‌سازي شود. كليدهاي امضاي ديجيتالي خصوصي براي احراز هويت تراكنش روي كارت‌هاي هوشمند  ثبت و نگهداري گردد. به‌دليل هزينه‌اي كه كاربرد كارت هوشمند براي كاربران دارد، اين روش كمتر به‌كار مي‌رود. اما كارت هوشمند براي تاييد هويت در پول الكترونيكي و كارت شناسايي كاربرد دارد.
  11- نتیجه¬گیری
  با پيشرفت فناوري بيشتر فعالیت¬های مالی نيز به‌سوي برخط شدن پيش مي‌روند و این موضوع چالشی اساسی را در جهت توسعه و صنعت مبادلات الکترونیکی تعریف می¬کند. بانكداري الكترونيكي يكي از مهم‌ترين نمونه‌هاي اين روند است. نخستين موضوع، امنيت و ايجاد يك كانال امن مخابراتی است تا تبادل يكپارچه و با اطمينان را ميان كاربر و بانك تضمین کند. دومين موضوع مهم، احراز هويت كاربر در آغاز ارتباط وي با بانك است. درباره نخستين موضوع بايد گفت كه بيشتر سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي امروزي متكي به پروتكل SSL/TLS/WTLS هستند. اگرچه برخي راه‌حل‌هاي ديگر هم وجود دارد، اما استفاده از اين پروتكل به‌خاطر آن ‌كه بيشتر مرورگرها آن‌را پشتيباني مي‌كنند مشهورترين روش است. درباره موضوع دوم، بايد گفت كه رمز‌هاي ثابت همچنان به‌گستردگي به‌كار خواهند رفت، زيرا كاربردي ساده دارند، اما از ديدگاه امنيتي، رمزنگاري كليد عمومي بهترين راه‌حل است. كارت‌هاي هوشمند و كارت‌خوان‌ها نيز، راه‌حلي گران را ارايه مي‌كنند و شايد بهترين راه كه هماهنگي ميان هزينه و امنيت دارد مجوز سخت‌افزاري باشد. حتي بهترين راه‌حل هم بستگي به اين دارد كه سيستم مدیریت امنیت سامانه¬های موجود تا چه ‌اندازه قابل اطمينان است و این مهم تابع و پیش¬شرطی جهت اعتماد مشتری بوده و راه رشد و توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی را فراهم می¬سازد.

  مراجع
  [1] اله یاری فرد، محمود(1384)، خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن، پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، صفحه 50-96
  [2] جمشیدی، مریم(1380)، روش های پرداخت در اینترنت، ماهنامه تدبیر، شماره115، صفحه96-97
  [3] حسنی.ف وسلطانی.س وضرابیه.ف(1387)، "مدیریت بانکداری الکترونیک"، انتشارات سبزان، چاپ اول، صفحه 143-170
  [4] درودچی.م(1386)، "مدل سازی اعتماد در بانکداری اینترنتی". اولین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی تهران
  [5] سقطچی.ر(1385)، بانکداری الکترونیکی و سیرتحول آن در ایران، ماهنامه تدبیر، شماره172
  [6] کلباسی.ح(1380)، "تجارت الکترونیکی از رویا تا واقعیت" ، فصلنامه بانک صادرات، شماره 17
   
  [7] Dorrington, P, (2003). “Detecting and eliminating the risk of Fraud”, SAS white paper, May, 2003.
  [8] Global Consumer Attitude Towards On-Line Shopping, http://www2.acnielsen.com/reports/documents/2005_cc_online shopping.pdf, Mar. 2007.
  [9] Georgios I.Doukidis,(2005), “Electronic Payments on E-Invoicing: Opportunities, Challenges and Security Issues”, Athens University, www.ebusiness-watch.org.
  [10] Kelly, C, (2003). Electronic Government Strategics , Meta Group, advisory Service. 
  [11] Liao, Shaogi & other(1999), “The Adoption of Virtual Banking: An Emperical Study”, International Journal of Information Management, Vol.19, pp: 63-74.
  [12] Phua, C. W. C,(2003). Investigative Data Mining in Fraud Detection. Schol of Business Systems. Moash University.
  [13] SAS Institute,(1996).”Using Data Mining Techniques for Fraud Detection”: A Best Practices Approach to Government Technology Solutions, Whitepapers. http://www.sas.com.
  [14] Shah, M. H., Branganza, A., Khan, S. & Xu, M,(2005). “A survey of Critical Success Factors in e-Banking”. European and Mediterrance on information Systems.
  [15] Simpson, J,(2002).”the impact of the internet in banking”: observations and evidence from developed and emerging markets Telematics and Informatics 19, pp:315-330.
  [16] UNCTAD,(2004). E-commerce and Development Report, Geneva and New York: United nations Publication. Derived from: www.unctad.org/e-commerce Accessed:9 mar 2005

   

   

   

   

   

  Tags:
  Latest Articles

  نمونه شماره 1

  نمونه شماره 2

  نمونه شماره 3

  نمونه شماره 4

  purchase periactin in canada buy zyprexa online no prescription us generic yasmin switzerland generic aspirin no prescription tinidazole tablets us online generic name floxin otic best place to buy cialis super active renova with prescription buy provera bulk side effects of metformin buy erection packs 2 online overnight delivery crestor 20mg tab low dose bactrim for uti buy permethrin 5 cream online 1000x ampicillin stock recipe estro reviews buy propecia online from australia orlistato birth control online canada meclizine dosage for dizziness how long does lamisil take to work for jock itch dapoxetine fast uk order risperdal from usa without prescription buy imitrex capsules accutane side effects health canada orlistatum pills online in the usa buy luvox pills in the australia accutane pills legit parlodel where to buy in canada online meloxicam enolat with no prescription buy lasilix no prescription abilify over the counter sale overnight where can i buy alphagan cialis sale online canada levothyroid brand positioning zofran weight gain mail order danazol online ditropan india brand movalis buy purchase detrol mg generic pills for meclizine discount code for mentax antibiotics sales statistics order generic robaxin luvox over the couter motilium rx 10 mg tabs mexico diclofenac arthritis pain purchase orlistat in australia purchasing doxazosin online uk cialis vs viagra forum comments vendita viagra in contrassegno what is percocet made of healthy recipes for a meat and potatoes man coumadin woldwide shipping apo clopidogrel usa cvs prices ciplox over the counter india metocarbamol buy australia liquid phexin review bisoprololi fumaras from canada without rx digoxin how to buy can you buy neurontin in ireland lowest priced tadapox ordering actoplus pioglitazone metformin zoloft on line in the india how to get doxycycline in australia brand midamor for sale buy trial erection packs 3 without rx side effects of naproxen in men chloroquine online sales ordering cialis sublingual india buy cleocin gel with no script actonel canadian online roaccutan usa no prescription cheap generic compazine motrin drug class side effects of fertility drugs us buy cheap acivir pills prescription fastest tadacip uk delivery toprol xl buy without buy prometrium online no prescription doxycycline delivered to your home buy amoxil trimox generic orlistat mg uk buy lipothin online from uk trazodone maximum dosage for sleep caverta dose purchase retino a cream 0,025 in usa order citalopram no prescription over the counter drugs similar to cipro arava with prescription asacol without script buy remeron 200 ciprofloxacin milk magnesia diflucan comprimate exelon on line no script ventolin hfa salbutamol sulphate inhalation aerosol generic clomid price fml forte for sale generic uk paypal aricept what does remeron pill look like where can i buy trental online without a prescription universities in canada for phd in pharmacy what is speman pills used for estradiol valerate reviews for men curacne generic canada list of tesco stores selling brand levitra walmart glasses prescriptions online inderal for sale philippines what do cozaar pills look like where to buy acai lipo in canada female viagra drug in fr pharmacy buy apo clopidogrel with paypal paxil dosage increase canada buy coreg without prescription lopressor 100mg tablet serevent generico italiano best anxiety medication for children otomax usa celebrex without a prescription from india kamagra oral jelly cost canadian what does nitrofurantoin 50 mg look like order decadron online generic uk paypal effexor xr zoloft overdose in children order fluoxetina uk pharmacy zyloprim interactions other drugs safe to buy generic nolvadex from usa omnicef bonus pills doxycycl hyc cap 100mg side effects is lamisil a prescription drug comprar ciplox original almetec fast usa liv 52 for men sale in uk tadacip tablets over the counter medicine doxazosin generic aricept prices imodium 50mg tablets cheap prescriptions sunglasses online zyvox 300 mg linezolid kamagra oral jelly buy online from china fasigyn where can i buy it cipro dose for sinus infection montelukast generic vs singulair buy diarex generic yaz yasmin australia buy moduretic tablets usa all types viramune pills sinequan over counter avodart online toradol iv dose are diclofenac tablets prescription only buy kamagra oral jelly online india no prescription estrofem online legally vente de minocycline au quebec viagra professional online india gasex online store avapro online shipping ordering seroquel here in canada discount pletal mg toprol tablets buy parlodel lawsuit canada pravachol visa where to purchase nitrofurantoin where to buy colchicine tablets purchasing clincin online uk where to buy lasix in mexico torsemide tablets 40mg buy periactin mastercard decadron dosage instructions buy etabus online free cialis offer minocycline price in india pliva fluoxetine reviews what is estrace cream made from risperdal drug store online buy didronel perth australia olanzapine price walmart where to buy differin with visa what class of medication is celexa generic lamictal overnite shipping diovan lawsuit canada erythromycin dose bnf no prescription acnetane serevent on line in the uk yasmin for sale philippines can you buy viagra super active in ireland prescription online pill store albenda mg canadian rx list of tesco stores selling minomycin eurax cream during pregnancy benzac shoppers drug mart raciper canada overnight delivery american express canada email contact pharmaceutical council of jamaica coumadin from canada with no prescription acyclovir liv 52 dose aristocort overnight purchase mevacor in usa zyloprim generic mexico compare zyban and champix buy levothroid online canada generic citalopram usa buy zovirax cream no prescription beta val next day delivery nizagara tablets 150 mg diflucan pills drugstore imitrex statdose pen subq reviews where do i mobic in usa yagara without a prescription from uk order ivenox from canada without prescription prescription for clomid cheap pravachol usa best online pharmacy generic viagra soft prednisona shopping purchase hydrochlorothiazide pills generic viagra india pharmacy buy salvent greece deutsche online apotheke cialis generic pulmicort budesonide glucotrol without a prescription from australia tadalifil 5mg international i want to pay some rogaine 5 actos generic release date buy oxybutyninum online reviews order bupropion xl pak english newspapers online novolog flexpen tamoxifen legal us how to get zetia in australia zyrtec 10 mg tablet can buy suprax online online prednisolona with no prescription nexium uk buy buy avodart 10 side effects from synthroid 125 mcg indian pharmacy prandin safe buy cleocin gel online coumadin brand name in india no script prednisone mg avalide without insurance over counter medicine similar zofran do i need a prescription for clavamox diclofenac sodium price uk ralista legal in england sertralina with no perscription micardis delivered to your home dostinex plamienia online glucotrol xl india allergy medicine similar to benadryl salbumol usa pharmacy safe place order fluticanose can physician call diflucan in to pharmacy how much does walgreens pay per hour in indiana buy over the counter tofranil online glucotrol xl medication overnight delivery malegra dxt online legally can you take sepibest daily methotrexate daily use reviews zyban canadian medications without prescription buy etabus cheap cipla pharmaceutical ltd to buy viagra professional serophene buy mexico buy cialis jelly new zealand online ordering deltasone uk cheapest drug indocin proscar mg canadian rx minocycline generico italiano buy clomid cheap online joes pet meds online store decadron prices usa trileptal mg price what is diltiazem cd 120 mg altace online uk levitra super active canada no prescription duprost without insurance why the big price increase on alli diet pill? what types of diprolene are there buy doxycycline online us can you buy clozaril over the counter in germany can you take depakine chrono daily who can take alli capsules can you buy dutas over the counter metronidazole flagyl contraindications can you smoke prednisone pills almetec non perscription countries is allopurinol a prescription drug hyzaar mexico free shipping overnight can you get crestor buy desyrel pills in the uk diovan drugs for sale order cialis online no prescription mentat technologies dreamcoder for mysql antibiotics side effects depression canadian pharmacy that uses paypal furosemide brand name generic name hydrea 500 mg 100 cap order lozol pill best online pharmacy generic colchicine cheapest place to buy salvent can you get vermox buy unisom pills in the australia extra time sex tablets most reliable place to buy lopid online discount elocom of canada can you get olistat prednisone side effects on blood sugar serious side effects of lamictal buy decadron online mexico no prescription can coumadin cause you to gain weight order tadacip without rx what does trazodone feel like colchicina women buy aspirin over the counter in ireland dapoxetine next day price increase aceon viagra professional online canada costco pharmacy lipothin price genuine fast buy cheap cipro online generic buspar how to purchase minipress online atorvastatin side effects sleep what is atacand used for buy lukol inhaler canada ampicilina noprescrition needed canada online pharmacy buy yagara from mexico online valaciclovir uk companies only lanoxin generic australia avodart over the counter usa clomid 50 mg 10 tablets what is chlamydia pneumoniae buy zyloprim have no prescription pill rx health order voveran sr products how long does abilify last in your system januvia mg uk buy real avandamet canada depakote tablets online bentyl results forum geriforte drug in mexico pharmacy generic zithromax z pak where to buy voltaren without a prescription cheap fluoxetine pills where to buy geriforte with visa cost propecia boots valaciclovir uses medication purchase trandate mg half price celebrex crestor generic available brand levitra mg canada thyroxine online pharmacy shipped to canada how much will saw palmetto cost zantac wanted online review what is sertralina drugs levitra not generic online demadex india what is trileptal pills used for skelaxin online pharmacy uk safe place order cialis jelly acheter tadacip flagyl er ships from india can you buy femara over the counter in germany isoniazid mg canadian rx pill rx health order strattera products motilium online uk renalka worldwide shipping india pharmacies online that sell sildenafil citrate proventil fast india hydrochlorothiazide msds indian pharmacy paypal buyers of viagra soft canada order revatio online canada where can i purchase dulcolax buy cheap diflucan online zydis from usa pharmacy actoplus india pharmacy can i get cialis on prescription generic pills for wigraine cleocin without generic metronidazol no prescription purchase lotrisone in uk elimite suppositories buy i pill silagra website generic vytorin cost buy simvastatina with paypal resources for inderal planting amaryllis outside in florida dutas generico online costco pharmacy carvedilolo price methotrexate buy australia nolvadex medication overnight delivery toprol xl with no subscription avodart lowest price cheapest zyrtec tablets uk compare prices ralista ortho cyclen online in uk nizoral buy mexico ginseng online store suprax liquid cost viagra professional western australia can you only get detrol on prescription buy albendazole 200 mg costco pharmacy erexin v price kelnor online pharmacy uk nymphomax generico online diabecon order canada buy cheap cialis sublingual pills medicine cardizem cd 120 mg what is avodart differin gel reviews colchicine without prescrip azitromicina pills online in the mexico aciclovir online no prescription baclofen 20 mg high purchase nexium on line in india tamsulozin from canada is there anything natural that works like viagra fluticanose from usa pharmacy to buy premarin strattera 10 mg capsules nootropil order online no prescription online sale of anacin isoptin generic canada rosuvastatin calcium generic price buy clomid for women cleocin hcl other medicine like abilify what is viagra used for treat drugs 365 propecia what types of raloxifeno are there generic metrogel us avalide online forum famvir tablets from buy bupropion medication order list of online pharmacies in canada online nootropil purchase zyprexa and birth control pills secure morning after pill ordering diarex neurontin 10 mg cost purchase depakine chrono in usa sertralina efeitos colaterais mulheres what infections is cipro good for order ciprofloxacina online no prescription with a visa robaxin buy uk what is bactroban cream mupirocin calcium used for where can i purchase cialis professional rogaine 5 generic 2013 drugs altace sold over counter cheap proventil free delivery precio viagra farmacias andorra comprar tegretol portugal tergecef cefixime medication liquid curacne review generic cyklokapron buy canada order astelin online no prescription with a amex tetracycline mg buy zyvox comprar fiocchi di sale cipro order trial erection packs 1 without rx endep online forum where can i buy alli pills frumil medication overnight delivery requip reviews buy ginseng tablets usa diprosone birth control online australia search recruitment dundee buy nordette tablets mexico vasotec from uk alavert price walmart cheap generic detrol ethionamide where to get tadapox canada pharmacy generic methotrexate switzerland acheter pas cher rumalaya order sildenafila on line mexico lotrisone wanted online review tizanidinum generic uk diflucan tablet where to buy key pred online india prednisona mg order fast inderal delivery does tricor cause weight gain eurax fast mexico what is singulair drugs buy viagra professional online from canada clomid ovulation predictor calendar buy gabapentin dogs uk comprar glucophage original en madrid where to purchase famvir unicure pharmaceuticals noida is it safe to buy metformin online rosuvastatin medicine children qsymia for sale online snovitra super power pills online in the canada accutane wikihealth cheap flomax 40 mg side effects of lexapro medication can you order seroflo online exelon roche precio argentina medication online rumalaya liniment coversyl 2 mg vidal vermox phone orders citrato de sildenafil generico benicar pill shop discount code increasing returns to scale economies of scale i pill toprol xl website liquid lexapro reviews generic zyvox canada purchase phenergan on line in the uk indinavir sulfate cipla fieldcall first.asp where amantadine purchase obelit in us retino a cream 0,05 uk companies only erection packs 2 40 mg dose dostinex generic 2013 drugs where to buy oratane online canada phone in order for januvia over the counter clomifene mentax over the counter australia best place to buy erection packs 1 in india fasigyne buy without how to dissolve prevacid tablets clomid now co uk where can i get roaccutan doryx reviews acne.org misoprost fast india orlistar maximum dosage can i order ciprofloksacin online generic pills for vardenafilum zenegra from australia best place buy salbumol pct biaxin 40mg where to buy voltaren in canada ortho cyclen on line no script over the counter hydrea doxazosin cheap uk pharmacy prometrium 200 mg to start period estro mg canadian rx how to get salbumol in australia viagra coupon pfizer order emoquette online uk minocycline tablets 50mg uses lasix 40 mg 12 tablet how much will finast cost us online pharmacy no prescription flunil western drug ciprofloksacin buy strattera online at canada pharmacy forzest in us cefadroxil cheap fluoxetina results forum obelit next day northwest pharmacy promotion code glucotrol xl com kamagra pas cher cheap accutane sale treatment ondansetrona without a prescription from uk how to take prednisone 20 mg for poison ivy acheter xenical pas cher canadian pharmacy no prescription hyaluronic acid low cost cipro italia elocom krem srbija vistaril discount voucher tofranil drug store online lotensin looking for new coumadin medication where to buy levitra plus without a prescription over counter robaxin buy unisom without a subscription do i need a prescription for valtrex order malegra dxt uk pharmacy buy zanaflex online without a prescription buy sarafem mg online for robaxin from mexico canadian family law payne buy unisom in india online where can i purchase detrol anxiety medication citalopram hydrobromide buy lariam in ireland safe moduretic no precription venlafaxina buy mexico order mometasona online no presctiption bactroban coupon code voltaren results forum alti doxycycline drug in mexico pharmacy effexor xr dosage weight buy disulphiram online pharmacy order novo digoxin from india without prescription bystolic echeck lexapro medicine overdose where can i get some tulasi lamisil perth australia como cuanto cuestan las pastillas para abortar metoclopramide with no perscription how much does viagra cost at costco cost of mail amitriptyline how much does cialis 20 mg cost trial erection packs 1 uk pharmacy order metformin 1000 mg when did the fda approved viagra ordering zenegra viagra online overnight medrol dosepak medicine online antivert medicines dosage side effects order diamox online in usa proscar cheap australia pharmacy buy predalone online thru paypals order tamoxifen online no prescription with a amex different types of drugs and their classifications levitra cheap uk obelit over the counter uk tadapox how to buy himcocid 40 mg dose best price demadex alti doxycycline birth control online mexico buy esperal online no prescription canada ampicilina without a prescription from australia where to get viagra in india purchase estrofem on line in mexico elocon generic mexico cheap mobic 100 mg ampicillin 500 mg what is it for maxalt without a script prednisone prednisolone dogs generic elocon health canada diclofenac mentax prices usa levlen ed pill weight gain best place to buy stediril in india lipothin prescription coupon purchase diarex pills advair diskus australia name brand acticin online viagra stores australia newhealthyman promo code allopurinol online in canada nexium dosage 40 mg elimite prescription information roaccutane pharmacy prices list guardian pharmacy singapore facebook bupropion for discount tricor tablets side effects purchase roaccutane online no prescription lantus side effects uk terbutaline mechanism of action cheap benadryl acrivastine ordering cialis jelly canada buy chloramphenicol 40 legal buy orlistatum online canada buy norvasc with a mastercard purchase terramycin on line in australia zetia buy without ayurslim pills online in the india levitra plus without rx can you buy neurontin ampicillin uses dosage serevent canada no prescription buying anastrozolo citalopram online store lowest price acivir pills aciphex patent expiration date can buy cephalexin over counter buy atorlip 10 in ireland mircette canadian medications without prescription mexitil dosage administration cardinal wholesale cheap aldactone without buy orlistar australia haldol generic mexico requip without script viagra professional where can i buy it amoxycillin from australia cabaser without a prescription from india list of tesco stores selling ortho tri cyclen can buy micronase online safe to buy generic cozaar from usa acai tablets work dilantin buy online india apo furosemida buy canada where could i buy vermox without prescription duetact perth australia chloramphenicol precio mexico purchase amitriptyline on line in usa generic name allopurinol noroxin antibiotic side effects synthroid fda approved to buy without prescription avodart billig kaufen flomax cost canadian canadian pharmacy online levitra clincin to buy in the canada without a prescription buy paroxetine mexican pharmacies health canada femcare where to buy kamagra oral jelly mg feldene no prescription needed dogs can we trust neurontin online phone in order for coumadin long does viagra jelly take work brand name levlen online tamoxifen drug in mexico pharmacy methotrexate injections and sun exposure where to buy inderal online without rx domperidone 10mg and alcohol order nizagara overnight kamagra gold uk uk version of bactrim online prevacid with no prescription stediril delivery common side effects of abilify order brand levitra from australia without prescription generic form of ortho tri cyclen buy celebrex 5 buy asics online usa to australia buy depakine chrono online with out prescription zyvox 1200 mg iv actoplus met free shipping ivenox tablets buy drugs similar to olanzapine non generic erexor online zovirax buy india prinivil online from uk cefixime pharmacy order famciclovir tablets price mebendazole dosage in pregnancy januvia annual sales aricept discount voucher best site get orlistar glucotrol xl prescription coupon mexico pharmacies online that sell mevacor order anacin cheap what is the medicine fluoxetine hcl used for generic moduretic in usa relafen brand positioning cheap viagra pills web rabeprazole sodium delayed release tablets buy maxalt cheap diflucan online purchase cheap kamagra shopping order drugs online no prescription quiero comprar cafergot fluoxetina best online non prescription pharmacy minocycline costco prometrium shoppers drug mart can i take imitrex and cold medicine suppliers of meclizine in us best pulmicort prices para que se usa diclofenac sodium parlodel ships from india best online pharmacy generic beconase aq clomid ovulation pain symptoms ranitidine doctors online canadian association of chain drug stores cards acyclovir cream dosage is flagyl er available on line in canada roaccutan generic india canadian pharmacy cilest where to buy tamoxifen citrate is doxi 1 available over the counter wigraine no rx canadian meds item cytotec where can i buy it oratane uses medication costa allegra reviews 2011 cefadroxil tablets uses names non prescription birth control pills order arimidex from canada without prescription bupropion wanted online review water pills high blood pressure list comprar valtrex pela internet what is yasmin drug how much is beconase aq tablets eurax how to buy can you order cabgolin unisom medication side effects finast shelf life lowest price zyban what drug category is aricept where can i buy retin au imovane with american express where can i get some endep buy estradiol valerate online without a prescription where do i buy trazodone side effects benicar hct 40 12.5 mg trental mg buy what is sildenafil citrate made of buy medication no prescription crestor generic for moduretic legal in england cipro delivery london indian pharmacy zyprexa prednisone cheap uk pharmacy buy imdur from canada zovirax cream usage buy liposafe online uk no prescription altace buy india what is nexium esomeprazole used for prescription drugs stores treatment comprar bactroban pela internet is there a shortage of sildenafil citrate canadian viagra discount code where do i naprosyn in uk how much will yasmin cost avana 522 apartments bothell reviews cost of premarin vs. estrace generic viagra for cheap voltaren cream rxlist cheapest propecia australia viagra shipped from canada glucofage usa no prescription orlistat xenical how does it work buy finast boots pharmacy tadacip discount voucher mail order kamagra soft where do i amoxycillin in australia buy maxalt mlt 10 mg where do i disulfiramo in uk evista without prescription medication doxycycline with out a prescription medazole on line in the canada doxycycline dosage for lyme disease in dogs maxalt uk online cvs 4.00 generic drug list how to take aciclovir mg buy zitromax online from australia apo azithromycin side effects alcohol accutane 10 mg per week purchase zyprexa on line in canada where to buy naprosyn online uk ventolin dosage children advair birth control online mexico fosamax lawsuit femur cleocin gel cheap india pharmacy drugs similar to disulfiramum tizanidina generic name over the counter medicine that acts as liposafe cost of eurax without insurance fosamax from usa generic uk paypal clonidine seroflo online coupon code aloprim online bestellen purchase zyprexa in mexico buying clomid from canada no prescription keflex 250 mg side effects aprovel pills online in the uk glycomet uses medication lexapro dosage maximum dosage zofran to buy from europe order cytotec cheap yagara drug store online does ciprofloxacin interfere birth control pills buy clozaril online no prescription united states omnicef thailand can you get yasmin pill on nhs generic oxytrol safe bupropion drug in germany pharmacy how long do you have to take plavix after stent discount code for sominex ralista over the counter express scripts pharmacy prior authorization forms glucovance canada overnight delivery is it illegal to order generic kamagra chewable clavamox online uk actoplus delivery uk online pharmacy idaho plendil cheap uk estrofem po ivf come comprare cialis in italia generic retino a cream usa pharmacy mentax tablets price health canada cholestoplex how to buy zithromax in canada diabetes medicine actos from merck singulair wiki cheapest xenical in the uk etodolac generic australia neo medrol uk buy maxalt drugstore com pricing cefadroxil 500 mg aciclovir drugs mylan generic wellbutrin side effects diflucan non perscription countries diabecon online legally tadalis sx shipping overseas vistaril uk brand name buy doxazosin quick how long does augmentin take to work for bronchitis amaryl in usa buy synthroid overseas where can i purchase aceon estrace medication on line amoxicilina reviews for men liquid ortho cyclen review silagra order canada tamoxifen side effects men steroids order trimox from uk without prescription where does acai berries grow buy bupron capsules evecare drugs for sale hoodia sublingual dosage doxycycline side effects doctor lanoxin lawsuit clonidine 0.3 mg tablets drug market order aceon roxithromycin with no rx buy chloroquine phosphate online bystolic 20 mg tablet buy v gel from canada fincar online in uk prograf medication assistance program best place to order ceftin in us emsam ordering no prescription ciprobay alcohol coumadin best price buy novo digoxin online amazon liv 52 tablets price in india what does arimidex do on cycle is methotrexate available in india buy serpina pills alli trippy bikini canada order floxin buy skelaxin pills in the uk nexium drug schedule what is diamox sequels buy actonel online no prescription uk when will benicar hct become generic buy tadalafil in singapore billig rumalaya gel online kaufen tricor online mexico what is renova mg used to treat buy levitra professional no prescription fast delivery better than viagra jelly generic cialis mail order erection packs 3 without a prescription from india paroxetine dosage increase ventolin syrup pediatric dose amoxicillin buy online no prescription order anastrozolo on line usa zestril other uses lamictal coupon code shuddha guggulu buy mexico uk version of zyloprim buy brahmi 5 med cab antara generic actos 15 mg clozaril on line side effects of avodart dutasteride buy moduretic online mexico no prescription brahmi 5mg tablets non prescription yaz fluoxetina generic uk where to buy revatio online india can you get albendazole over the counter medication metformin tablets manufacturers india buy estrofem online mexico no prescription metformin 500 mg tablet pictures is levaquin available in generic form buy lozol tablets etabus buy online us buy fluconazol tablets us can you get high off baclofen 10 mg herbal blue pill review how to take clomid cycle doctor best price zestoretic best place to buy tegretol in usa lowest price zestril order xenical from canada without prescription getting toradol in australia buy compazine pills in the mexico toradol from china buy cheap staxyn tenormin for sale best site for suprax usa buy acivir pills without prescription coming off celexa side effects a good web page to buy amoxil with no script purchasing acai online uk zyloprim doctors online order viagra plus uk pharmacy seroquel xr 50 mg weight gain cheap glucotrol xl 10 mg where can i order clomid online buy trial erection packs 1 pills in the us how to get vermox drug is dutasteride better than finasteride for bph where to buy viagrain ireland erexin v lawsuit capoten 25 sublingual brand name doxazosin online sildenafil citrate 100mg reviews unisom in the uk now generic advair diskus price asthma cheap genuine tadalis online what are zimovane tablets used for us pharmacies online that sell rogaine 5 buy endep online amazon drugs from canada by mail metoclopramide side effects purchase generic brand levitra buy lisinopril online no prescription canada brafix tablets purchase zoloft in usa cost of malarone tesco max dose of topamax for weight loss my malegra fxt coupons amoxicillin 500mg cap sandoz dosage procardia buy online uk voltaren cheap us pharmacy tamsulosin capsules bp india anacin price best place to buy brafix in canada tretinoin paypal cheap brand name deltasone buy key pred with a mastercard brand advair diskus canada head office the online drugstore seroquel alti doxycycline medicine online what does allegra hives antihistamine cialis sublingual buy on line buy toradol online safely pulmicort inhaler strength india pharmacies online that sell albendazole rythmol sr price india how old must you be to buy viagra ciplox online store discount diclofenac gel otc buy celebrex pills in the australia cheapest trial erection packs 1 tablets uk innopran xl from canadian pharmacy buy lansoprazol online overnight delivery lamisil no prescription biggest methotrexate pills buy online a good web page to buy renova with no script albenza dosage too high canadian online pharmacy for remeron generic aviane 28 in usa buy generic yagara tizanidina in croatia where to buy cheap brand viagra what is trazodone taken for order bactroban ointment online buy dilantin online no prescription canada onde comprar gelo com hoodia can you get viagra over the counter medicine brand amoxil female viagra results forum crestor vs lipitor dose conversion where to buy cialis professional with mastercard comprar medicamento alli por internet revatio on line purchase anafranil prescription drug confido online forum oxytrol brand positioning buy lopid patch what are the side effects of augmentin 875 diflucan dosage recommended vytorin zocor lawsuit how much is doksazosin lek tablets wellbutrin sr for purchase buy otomax online canada stromectol buy no prescription where to buy viagra without prescriptions yahoo missed paxil dose letrozole uk minomycin lowest price hyzaar online order difference between flomax and generic tamsulosin ordering yasmin diflucan pharmacy discount cystone clonidine for daily use order carafate online uk order lanoxin canada buy buspar with a mastercard can you buy viagra in india bupron mexico pharmacy where do i avalide in canada purchase terramycin on line in canada roche pharmaceuticals accutane lawsuit symptoms of chlamydia viagra soft tabs canadian plendil from china chloromycetin legal in england where to buy cytoxan drugs online online canadian pharmacys i pill levitra plus website bystolic 5 mg tablet price nizoral shampoo rx list aleve medication dosage is generic retino a cream 0 025 effective best price fluoxetine buy arimidex online from usa can childrens benadryl get you high order levlen online aspirin a day not good etodolac side effects long term manufacturer clozaril voltaren tegretol diovan buy endep online from usa where can i buy cardura mg glucofage mg canada viagra super active birth control online uk lady era dosage instructions cheap generic buy medrol online how long to take nolvadex for gyno order allie finkle bookstore buy live crickets in australia composition of lok adalat buy clomid online ireland best site to buy metformin buy xeloda online at canada pharmacy amoxicilina canada sale cipro resistance india buy zanaflex visa lopid prescription coupon where can i buy levitra tablets is generic nolvadex ok cheapest place to buy premarin purchase furosemide comprar clozaril en argentina what is toprol xl used to treat minocycline dosage instructions buy tofranil pills online side effects of levaquin 500 no prescription seroflo buy brand amoxil online no prescription usa purchase paroxetine in australia trental injection dose motrin recommended dosage buy stromectol tablets us order levitra super active online canada trial erection packs 1 purchase etodolac without subscription where to buy cheap generic coreg buy nizagara online canada crestor discounts codes india eulexin price toradol over the counter canada fosamax over counter uk where purchase viagra plus does celebrex help costochondritis zoloft limited india plendil next day delivery atacand uk next day delivery buy bupropionum online without prescription ciplox uses medication instructions on how to use ventolin inhaler order tramadol online overnight generic cialis soft pills over the counter lasix for dogs order chloroquine pill como comprar metformina buy risperdal capsules at what creatinine level should metformin be discontinued ampicillin side effects in dogs robaxin dosage forms where can i buy viagra and pay with paypal tadacip online no prescriptions how long does it take for zyprexa to kick in vardenafil levitra side effects how much is venlor tablets is there a drug comparative to lanoxin what is the best over the counter drug to get you high mirtazapine 7.5 mg india pharmaceutical wholesalers distributors australia comprar rogaine 2 portugal where do i roaccutane in canada order zoloft from canada without prescription erythromycin ordering online pharmacy indian pharmacy prednisolone buy saw palmetto paypal canadian pharmacies that accept paypal raloxifeno price india where to buy lisinopril drugs online buy cheap amitriptyline tretinoin 0,05 order by phone buy viagra now online most common side effects of flagyl buy cheap pravachol using pay pal buy avapro cheap buy prinivil singapore generic drugs today show renova buy online ireland 100 mg prometrium miscarriage beat way to order tadalis sx buy simvastatina online india no prescription generic v gel safe do acai tablets help with weight loss promethazine dosage for children overnight delivery generic clomid cialis dosage rxlist better than tinidazolum snovitra super power billig kaufen acai 100 pure juice what is the generic drug for actos prednisone side effects in men sperm vistaril over the counter buy cipralex tablets us bupropionum discount find imdur in florida aciphex generic canada endep 25 what is it for bayas de acai donde comprar can flonase get you high tamoxifen where to purchase buy hyaluronic acid online no prescription us erythromycin overnight pharmacy is warafin legal in uk phenergan fast uk kamagra gold no prescription reviews buy olistat pills in the mexico ampicilina costco cheap avodart sale uk ephedraxin online usa viagra with no prescription canadian pharmacy over counter equivalent bactrim flonase brand order liv 52 canada drugs can you buy tretinoin 0 025 comment acheter du ginseng avodart uk online lipitor 20 mg vs 40 mg propecia generic 2013 drugs viagra generico onde comprar zyrtec cost per month buy liv 52 greece buy norvasc with paypal where to buy cheap viagra in uk is celebrex generic available safe to buy generic tizanidinum from canada what is testosterone replacement therapy for men vigrande 100 mg fiyat side effects of diltiazem 24hr er 180 mg buy malegra dxt uk cheap flonase how much is urispas tablets vytorin online overnight shipping nexium 10 mg for babies buy lipothin mg online for where to buy femara online without rx buy levothyroxin online with no prescription alli overnight shipping generic name for erythromycin ophthalmic ointment what is benadryl called in the uk prilosec for babies can i buy alfa flucon in canada depakine chrono pills buy nexium pills for sale china max menu is trial erection packs 2 legal in uk prednisolona perth australia prograf tablets uses aceon mg canadian rx can you jelly in ireland bulk buy online viagra kelnor online without rx diprolene order canada what is dutasterid indocin delivered to your home order salvent from uk without prescription danazol capsules 100 where to buy avodart with mastercard nexium coupons blopress shoppers drug mart generic otomax safe order cheap viagra online canada buy percocet tablets uk thyrox for men in usa ordering decadron on line buy endep online mexico no prescription purchase zertalin in uk lexapro over the counter equivalent zyloprim online shipping caffeine pills and aspirin weight loss celexa 10 mg dose overnight zoloft buy confido tablets india parlodel for sale uk alli weight loss capsules reviews tricor birth control online uk purchase kamagra india is there a shortage of tizanidinum fluoxetina usa cvs prices generic pills for cholestoplex diclofenac gel drugstore com pricing best price viramune citalopram side effects long term use levitra plus generic australia where to buy methotrexate online without prescription buy valacyclovir valtrex feldene medication dosage generic drug for tamoxifen where do i advair diskus in india buy brand alphagan plavix delivery uk best way to get high off codeine pills sinemet online in us sandoz bupropion sr 150 reviews ortho tri cyclen uk boots safe place order brand levitra purchase generic metronidazol what is the generic for femara emoquette pharmacy mail order cheapest kamagra soft tablets uk casodex prostate cancer treatment prednisolona mexico no prescription lisinopril medication assistance mexico pharmacies online that sell bactrim gout attack treatment allopurinol buy furosemide for daily use forzest not generic vasotec online uk how to get cheap singulair cheapest micronase tablets uk legal buy mircette online canada how much does walgreens pay pharmacy technicians in texas uk version of hytrin where to buy tetracycline american hydrea albendazole low price generic ophthacare online order lanoxin drug schedule flagyl er where to purchase discount bactrim ds ampicillin dose neonate stieva a without a prescription from mexico cost of diflucan at rite aid is benadryl sold over the counter hydrocodone acetaminophen 5 500 brand keftab buy erection packs 3 birth control online india indocin without prescription medication ortho tri cyclen over counter big bactrim pills micardis buy australia sildenafila for sale australia como comprar betapace cheap generic emsam selegiline what is parlodel used for eltroxin without prescription strattera cost per month buy alfa flucon tablets india caprysin costco emoquette where to buy in canada buy cheap ciplox pills atomoxetin pills buy protonix online in the united states without a prescription acquistare furosemide in italia lopressor to buy from europe buy tri cor on line pharmacy where can i buy premarin cheap cymbalta price costco ophthacare looking for janumet generic mexico side effects of risperdal in young children side effects of caprysin what is mirapex atomoxetin from china alli woldwide shipping buy tretinoin without a rx synthroid buy discount synthroid over the counter medicine omnicef buy proventil pills in the mexico sertralina to buy in the uk without a prescription getting proscar in australia renova with paypal payment detrol no prescription needed canadian online pharmacy flucazole generic canada what is estradiol valerate pills used for periactin vitamins no prescription confido pills sweat over the counter drugs similar to retin a 0,025 purchase isoniazid online no prescription olanzapine mg canada purchasing innopran xl online genuine amoxil best price ramipril canada pharmacy where can i get suprax pills aciclovir buy online india generic form of vytorin aleve on line for sale no script gabapentin buy uk accuran delivery uk antivert over the counter australia where do i clavamox in india astelin generic mexico cheapest cymbalta online acheter cialis en pharmacie sans ordonnance what does allegra d 12 hour look like fexofenadine yaz buy online uk cheapest viagra tablets uk generic uk paypal viramune what are the side effects of zovirax reviews on zertalin order zestril online without rx where do i cardizem in india lamictal mg tablet rythmol sr online in canada online pharmacy india ketamine can you buy viagra over the counter in france his eldepryl online coupon code what is zantac syrup used for in dogs zyrtec 100mg cheap buy nizoral shampoo toronto roaccutan online can i make betoptic consumer reports rx relief card indian pharmacy risperdal atorlip 5 australia price exelon overnight shipping cheap brand viagra sale from canadian company buy protonix mg how to check prescriptions faster can you buy actoplus in ireland estrace from australia online drug for elavil micardis prices at costco order liposafe online without rx flagyl prices usa buy mircette online uk no prescription benzac lawsuit cabgolin usa pharmacy cheapest aceon paypal benadryl cream rxlist mail order generic altace drug market order lotensin otomax without a prescription from australia cytotec precio farmacias ahorro generic pariet in usa antibiotic ciprofloxacin pregnancy dutas canada online no prescription himplasia discount medications desyrel online canadian buy claritin d canada order alti doxycycline online no prescription with a visa avapro over counter uk diclofenac gel fast mexico albuterol online from india purchase combivent mg norvasc online pharmacy uk carbozyne without rx canadian pharmacy erection packs 21 sertralina brand positioning renagel tablets crush canadian yasmin shopping can order roaccutan canada healthy male hairline best site get finax premarin generic reviews retino ac gel usage brand name himcolin online buy generic alesse online with prescription what does innopran xl viagra age limit what is wellbutrin drugs after accutane treatment side effects of allegra depression cefadroxil without a prescription from us how long does it take benicar to work zyloprim mg tablet artane cost can you get neurontin propecia generic in usa ciplox for sale online saw palmetto tablets buy kamagra oral jelly online 100mg buying luvox online legal buy proscar with side effects of doxazosin mesylate tablets is there a drug comparative to avalide what is wellbutrin sr how to use cialis tablets ordering himcolin canada ortho tri cyclen discounted buying caverta using paypal what does hyzaar treat non persciption nitroglycerin where is kamagra fast order lamisil in what is the dosage of zofran for adults kamagra oral jelly pharmacy mail order best place to buy singulair in india zertalin generic usa cheep medication canada betapace lawsuit keflex mg usa buy hydrochlorothiazide 100mg online what kind of medication is cardizem genuine differin 100mg novo digoxin cheap india pharmacy cephalexin monohydrate 250 mg for dogs purchase celexa lowest price emoquette birth control online uk obestat discount medications buy glucotrol xl 10 mg generic phenamax us cafergot australia discontinued cozaar side effects kidney zovirax online today actonel 35 mg tablet bactrim without subscription ephedraxin mg india where to buy live lobster in london low price mirapex uk pay for walmart prescriptions online aviane 28 birth control online uk praziquantel horse wormer buy mens rogaine extra strength 5 buy mevacor tablets us diamox online prescription inderalici propranolol recommended dosage buy alli online from india buy carvedilolo online no prescription medicine cholestoplex canadian antara uk online best generic isoptin review buy indocin pills in the mexico brand advair diskus costco brand lisinopril buy how to buy prometrium in london purchase trandate in canada fish cycline forte acne quetiapinum on line in the mexico elocon online overnight shipping buy clomid online 50mg buy deltasone pills in the india cipro medication information how to use cystone buy salbumol tablets usa buy tinidazole online with mastercard glucophage generic date betnovate drug in fr pharmacy order celexa rx buy generic luvox online no prescription acquisto brand levitra sicuro online retin a buy online canada uk pharmacies online that sell trimox confido with no subscription fluticanose pills buy tetracycline shop net over the counter kelnor pariet shop net comprar cafergot en argentina cheapest place to buy cipro my ampicilina coupons what is the normal dose for cardizem carbozyne noprescrition needed uk online pharmacy ephedraxin drug in uk pharmacy buy ponstel boots pharmacy toprol pills buy online lisinopril drug in germany pharmacy where to buy permethrinum with visa buy exelon greece impotence drugs online maxaman india sale what types of arjuna are there cymbalta fda approved to buy without prescription metformin generico italiano zetia generic cheap costs i pill bupron sr website carbozyne online pay paypal buspar medication doctor buy depakote canada levitra super active online from canada online shopping viagra viagra soft pills sweat buy synthroid online without prescription claravis india companies only where can i get some zocor hypertension medication hydrochlorothiazide buy fluoxetine online from mexico to buy propranolol discount actos otc buy cialis soft online amazon comprar minipress original generic prevacid in usa generic strattera usa what is the generic for procardia xl generic diflucan teva doxycycline 100mg doxycycline hyclate side effects of long term use of baclofen cost claravis canada uk buy zebeta without prescription revatio generic patent